Do odvolání mimo provoz

Domovní řád


– V době od 22 hod. do 6 hod. je zakázáno rušit spolubydlící

– Hlavní vchodové dveře po opuštění penzionku a po 22 hodině vždy zamykejte.

– Celý objekt je nekuřácký

– Očekáváme Váš příjezd mezi 16-18 hodinou po domluvě lze i jinak

– Předání pokoje do 10. hodiny v den odjezdu

– Jakákoli zvířata nejsou akceptována

Každý ubytovaný je povinen:

– dodržovat pořádek a čistotu,

– šetrně zacházet se zařízením

– uhradit náklady opravy nebo pořízení nové věci podle zásad Občanského zákoníku,

pokud k tomu došlo zaviněním účastníka rekreace nebo jeho rodinného příslušníka

– V případě jakéhokoli poškození či poruchy je ubytovaný povinen toto nahlásit

– apartmány při ukončení rekreace musí být uklizené (poplatek 300 Kč za nedodržení podmínky)

– Není povoleno stěhovat nábytek stejně tak přemisťovat vybavení.

– V prostorách domu používejte přezůvky (pantofle apod.)

Vyhrazujeme si právo ukončit pobyt osobám narušujícím smluvní podmínky a ubytovací řád.

Při nenastoupení na rekreaci v domluveném termínu se jistina stává stornovacím poplatkem a je tudíž nevratná

 .